Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Επενδυτές

Η Emron σε μία προσπάθεια της να προσφέρει πληθώρα επιλογών για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων της επιχείρησης σας, δίνει την δυνατότητα χρηματοδότησης από επενδυτές με δύο τρόπους:

  • Από ιδία κεφάλαια: Η Emron A.E. διατηρεί αποθεματικό επενδύσεων για επιχειρήσεις με μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα
  • Από ξένα κεφάλαια: Με στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς επενδυτικούς ομίλους, η Emron παρέχει την δυνατότητα χρηματοδότησης από ξένους επενδυτές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις, μπορείτε να βρείτε στο section με τις επενδύσεις, κάνοντας κλικ έδω.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020