Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Συγχωνεύσεις

 H περίοδος που διανύουμε ευνοεί τις συνεργασίες-συγχωνεύσεις μεταξύ των εταιρειών εξασφαλίζοντας τους ισχυρότερο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Είτε επρόκειτο για μικρομεσαία επιχείρηση, είτε για μεγάλη, η Emron προστατεύει τα συμφέροντα σας αναλύοντας πίσω από τα πρώτα οικονομικά στοιχεία, δίνοντας σας μία ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα των ρίσκων, των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων της ενδεχόμενης συγχώνευσης/συνεργασίας. 

Αν αναζητάτε συνεργασία ή και απορρόφηση από/προς της εταιρεία σας, η Emron μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε στρατηγικούς συμμάχους, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020