Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Προμηθευτές (Support4me®)

 Η Emron αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς για την αγορά πρώτων υλών και την προστασία πεπερασμένου χρόνου από συσσωρευμένες οφειλές, εισάγει το support4me®. Το support4me® αποτελεί το δεύτερο καινοτομικό προϊόν της Emron, μετά το Bank4me®. Σε μία εποχή όπου η ανάπτυξη και επιβίωση εξαρτάται από την προστασία μιας εταιρείας από τους πιστωτές της για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να μπορέσει να αποκτήσει την ταμειακή ροή για να αποπληρώσει τις οφειλές της, η Emron παρέχει αυτήν την προστασία για διάστημα 1-2 ετών με εταιρικό management, χωρίς την χρήση του πτωχευτικού κώδικα (άρθρο 99). Εγγυημένη προστασία για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 Το προϊόν support4me® απευθύνεται σε αποκλειστικά νόμιμες δραστηριότητες και σκοπό έχει την προστασία των εταιρειών-πελατών της από τους πιστωτές τους για την ενίσχυση της ταμειακής ροής και την μελλοντική αποπληρωμή των πιστωτών. Η Emron A.E. Δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα και δύναται να διακόψει άμεσα την συνεργασία σε περίπτωση εμπλοκής του πελάτη με οποιουδήποτε είδους παράνομη δραστηριότητα. .

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020