Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Λοιπές περιπτώσεις

 Όποια και αν είναι η μορφή της οφειλής σας η Emron έχει την λύση προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες μας για την κάλυψη των οφειλών σας. Ενδεικτικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί με


•Χρηματοοικονομικό management και αποπληρωμή του χρέους

•Εισαγωγή στο τραπεζικό σύστημα και δανεισμό διαμέσου της υπηρεσίας Βank4me® Προστασία από τους πιστωτές της εταιρείας σας και αποπληρωμή στο απώτερο μέλλον με την υπηρεσία support4me® 

•Χρηματοδότηση της εταιρείας σας με ιδία κεφάλαια της Emron ή με κεφάλαια επενδυτών.

 
 Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020