Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Bank4me®

 Σε μία εποχή τραπεζικής κρίσης η Emron εισάγει στην αγορά το επαναστατικό συμβουλευτικό προϊόν bank4me® με το οποίο εγγυάται την εισαγωγή στο τραπεζικό σύστημα ο χρόνος μπορεί να διαφοροποιηθεί, εξαρτόμενος από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας. Μέσω χρηματοοικονομικού management και με εγγύηση, εντός 3-5 μηνών παρέχεται πλαφόν επιταγών και εντός 9-12 μηνών τραπεζικός δανεισμός σε τράπεζα της επιλογής σας. Σε περίπτωση δυσμενών στοιχείων προστίθεται ο χρόνος διευθέτησης αυτών (2-3 μήνες). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 Το προϊόν bank4me® απευθύνεται σε αποκλειστικά νόμιμες δραστηριότητες και σκοπό έχει την χρηματοδότηση των εταιρειών-πελατών της για την κάλυψη υποχρεώσεων και περαιτέρω ανάπτυξης. Η Emron A.E. δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα και δύναται να διακόψει άμεσα την συνεργασία σε περίπτωση εμπλοκής του πελάτη με οποιουδήποτε είδους παράνομη δραστηριότητα.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020