Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Γραμμές παραγωγών

 Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που πραγματοποίησε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι παραγωγικές εταιρείες είναι οι εταιρείες υψηλότερου κινδύνου. H Emron εξασφαλίζει την μεγιστοποίηση της παραγωγής και την απόσταξη των πληροφοριών, τροφοδοτώντας τις πωλήσεις (πληροφορίες κόστους, χρόνου ετοιμασίας προϊόντων κλπ) και ελαχιστοποιώντας το κόστος των προϊόντων. 

 

Ξεκινώντας με την χρηματοοικονομική ανάλυση της παραγωγής, από τις πρώτες κιόλας μέρες υφίστανται οι αρχικές μειώσεις στο κόστος καθιστώντας την εταιρία πιο ανταγωνιστική, αυξάνοντας παράλληλα το κέρδος επί των πωλήσεων.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020