Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Διαχείριση εξόδων

 Στο 80% των περιπτώσεων η διαχείριση των εξόδων μιας εταιρείας, αρκεί για να επαναφέρει την ταμειακή της ροή ωστε να ανταπεξέλθει στα δυσκολότερα οικονομικά σενάρια και να αποπληρώσει, σε περίπτωση που το χρειάζεται, ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Η Emron πληρώνεται με ποσοστό απο την μείωση των εξόδων, εκμηδενίζοντας έτσι οποιοδήποτε ρίσκο για την εταιρεία σας. 

Με αναλυτικές χρηματοοικονομικές αναλύσεις, πρόβλεψη εξόδων, ισοσκελισμό Εσόδων-Εξόδων συμπεριλαμβάνοντας τα λειτουργικα και διοικητικά έξοδα, εξασφαλίζουμε την μείωση του κόστους της εταιρείας σας, αυξάνοντας παράλληλα την λειτουργικότητα της. 

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες επίλυσης οφειλών, χρηματοδότησης και ανάπτυξης, παρέχεται στην εταιρεία σας ένα ολοκληρωμένο πακέτο ανάπτυξης, που παρόμοιο του στην Έλλαδα δεν υπάρχει. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2018