Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Marketing

 Είτε πρόκειται για την προώθηση εταιρειών σας, είτε για την προώθηση προϊόντων , η Emron ενσωματώνεται στην εταιρική σας φιλοσοφία και γίνεται τμήμα της επιχείρησης σας. Το πελατολόγιο μας συμπεριλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. 

Εταιρικά σήματα, website, προώθηση προϊόντων, ορισμός target group και στοχευμένο marketing. Με γνώμονα την εταιρική σας φιλοσοφία, τις πωλήσεις και τα προϊόντα σας, βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη/επέκταση του brand name εταιρικής επωνυμίας και της αύξησης των πωλήσεων.

 Η επαναστατική τιμολογιακή μας πολιτική απαγορεύει ρητώς τις προκαταβολές και οι πληρωμές γίνονται μετά την ολοκλήρωση των λύσεων που έχουν συμφωνηθεί. Οι τιμές μας προσαρμόζονται στην οικονομική δυνατότητα της εκάστοτε επιχείρησης, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες μας προσιτές σε κάθε επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες για την τιμολογιακή μας πολιτική μπορείτε να δείτε εδώ.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020