Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Συμβουλευτική

Για να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και υπεύθυνες λύσεις στα προβλήματα της επιχείρησης σας, η Emron επιλέγει τις εταιρείες που θα συνεργαστεί κατόπιν αιτήματος. Βασικοί άξονες αξιολόγησης είναι η συνεργατική συμπεριφορά του πελάτη και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

H Emron παρέχει κάθετες λύσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα της επιχείρησης σας, είτε επρόκειτο για οικονομικό, είτε για φορολογικό είτε για νομικό θέμα. Τα επιμέρους τμήματα της Emron (νομικό, οικονομικό, marketing, Μηχανογράφησης, Διοίκησης) δουλεύουν σαν ένα ενιαίο τμήμα παρέχοντας λύσεις εξασφαλισμένες από οποιαδήποτε επιχειρηματική πλευρά.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020