Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Λογιστική παρακολούθηση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση Γ’ κατηγορίας βιβλίων, καθιστώντας το φορολογικά ενήμερο, έτοιμο να δεχτεί οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. Χρησιμοποιώντας το σύστημα Emron Exelixis CRM, το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στην εταιρεία μας, έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες που είναι μοναδικές στον χώρο.
Ενδεικτικά:

• Αποστολή παραστατικών (Αγορές-Πωλήσεις-Δαπάνες κλπ) μέσω του συστήματος μας (μέσω του ιντερνετ) για άμεση καταχώρηση χωρίς να είναι απαραίτητη η μεταφορά των πρωτοτύπων στα γραφεία μας.

• Εβδομαδιαίες ενημερώσεις (reports) πωλήσεων, λογιστικών εγγραφών, ΦΠΑ κλπ, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο, όπου και αν βρίσκεστε, 24 ώρες το 24ωρο.

• Ενημέρωση για κινήσεις ή πληρωμές που πρέπει να γίνουν (ΦΠΑ, φορολογία κλπ).

• Άμεση ενημέρωση για αλλαγές στους νόμους.

Η 20ετή προϋπηρεσία μας στην παρακολούθηση λογιστηρίων εγγυάται την ορθή καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών και την σωστή φορολογική συμπεριφορά της επιχείρησης σας.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020