Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Ιατρικές Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.ΙΚΕ)

  Οι ιατρικές εταιρείες είναι οι πιο απαιτητικές επιχειρήσεις κατά την σύσταση αλλά και κατά την λειτουργία τους. Η ιατρική νομοθεσία με το Π.Δ. 84-2001, τις τοποθετεί σε μία ξεχωριστή εταιρική οντότητα η οποία διαφοροποιείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις σε πάρα πολλά σημεία. Η Emron είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στις Ιατρικές Ι.Κ.Ε.

Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
  Είτε έχετε ιδιωτικό ιατρείο, είτε πολυιατρείο, οι ΙΚΕ είναι ένα γοητευτικό εταιρικό σχήμα, καθώς ενώ υπάγεται στην φορολογία των ΑΕ-ΕΠΕ, είναι ένα πολύ πιο ευέλικτο σχήμα. Ενδεικτικά:

  • Δεν απαιτείται κεφάλαιο για την σύσταση τους (ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ)
  • Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση τους (καταστατικό)
  • Εύκολη αλλαγή εταίρων-διαχειριστών (σε 24-48 ώρες)
  • Φορολογία ΑΕ-ΕΠΕ
  • Γρήγορη σύσταση (σε 7-10 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων και αδειών από τον ιατρικό σύλλογο)
  • Ασφάλιση μόνο για τον διαχειριστή (προαιρετικά για τους εταίρους)
  • Με το καινούργιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο η ασφάλιση δεν υπολογίζεται επι των κερδών όπως στις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές περίπτώσεις μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές

  Η ΙΚΕ ενώ έχει πολλαπλά οφέλη για τα πολυϊατρεία αλλά και για τους ιδιώτες ιατρούς, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την σύσταση της αλλά και κατά την λογιστική παρακολούθησή της, καθώς εμπλέκονται πολλοί εγκριτικοί φορείς (ΓΕΜΗ,Ιατρικός Σύλλογος, ιατρικές άδειες κλπ). Η Emron έχει ιδρύσει και παρακολουθεί σε λογιστικό και οικονομικό επίπεδο εκτοντάδες ιατρικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα να σας προσφέρει λύση σε οποιοδήποτε σχήμα ζητάτε.

  Το νομικό τμήμα της Emron έχει πλήρη γνώση της ιατρικής νομοθεσίας, δίνοντας την ασφάλεια που ζητάτε για το εγχείρημά σας.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020