Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Ιδρύστε την δική σας Ι.Κ.Ε.
Η Emron είναι ανάμεσα απο τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ενέταξαν στο ενεργητικό τους την καινούργια μορφή εταιρείας, τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες. Έχοντας απο το 2012, ιδρύσει εκατοντάδες νέες εταιρείες Ι.Κ.Ε., βρισκόμαστε στην ιδανική θέση για να προσφέρουμε την λύση του εταιρικού σχήματος που χρειάζεστε, με μέσο όρο σύστασης και ενεργοποίησης της εταιρείας σας 7 εργάσιμων ημερών.
Τον Ιούνιο του 2012 με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε στην Ελλάδα ο νέος τύπος εταιρικής μορφής με την επωνυμία “Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”. Στα πρότυπα της “Private Company”, που χρησιμοποιείται ευρέως στις χώρες του εξωτερικού, η Ι.Κ.Ε. επιτρέπει την γρήγορη και ευέλικτη ίδρυση, χωρίς να απαιτεί κεφάλαιο για την εργασία της. Μπορείτε να μάθετε περίσσοτερα πατώντας έδω.

Σε αντίθεση με τους Ελεύθερους επαγγελματίες, και τις ατομικές επιχειρήσεις (Ο.Ε. και Ε.Ε.) , η Ι.Κ.Ε. εντάσσεται στο φορολογικό πλαίσιο των εταιρειών Ε.Π.Ε. και Α.Ε., με ελαστικότερη φορολόγηση. Οι εταίροι υπάγονται σε περιορισμένη ευθύνη και ως εκ τούτου δεν φέρουν ευθύνη για τις οφειλές της εταιρείας (όπως επίσης δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, όπως Ο.Α.Ε.Ε.).

Τέλος, η Ι.Κ.Ε. είναι το μοναδικό εταιρικό σχήμα στην Ελλάδα που επιτρέπει την εύκολη μετατροπή από άλλη εταιρική μορφή (σε Ι.Κ.Ε.), αλλά ακόμα και την εύκολη μετατροπή από Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή (π.χ. Ανώνυμη Εταιρεία). H Emron αναλαμβάνει την μετατροπή της εταιρείας σας εντός 7-10 εργάσιμων ημερών.

  • Κεφάλαιο από ένα Ευρώ για ευέλικτη και οικονομική σύσταση.
  • Γρήγορη ίδρυση σε 7-10 ημέρες.
  • Εντάσσεται στο φορολογικό πλαίσιο των εταιριών «Ε.Π.Ε.» και «Α.Ε.»,
  • Ένταξη στον Ο.Α.Ε.Ε. μόνο για τον διαχειριστή (ή για τον μοναδικό εταίρο σε περίπτωση μονοπρόσωπης), απαλλαγη των εταίρων και με το καινούργιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
  • Άμεση και εύκολη μετατροπή σε και απο άλλο σχήμα εταιρείας
  • Γρήγορη και οικονομική αλλαγή εταίρων και διαχειριστών
  • Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων έναντι των οφειλών της εταιρείας 
  • Με το καινούργιο ασφαλιστικό νομοσχέδιο η ασφάλιση δεν υπολογίζεται επι των κερδών όπως στις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα σε πολλές περίπτώσεις μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2019