Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Νομικό Τμήμα

 Το νομικό τμήμα της Emron, αποτελείται από καταξιωμένους δικηγόρους, που αποκλειστικό σκοπό έχουν την προστασία των συμφερόντων σας. Με αντανακλαστικές κινήσεις, χωρίς καμία καθυστέρηση φροντίζουν τα συμφέροντα της επιχείρησης σας όντας δίπλα σας σε κάθε βήμα του νομικού σας αγώνα. Είτε επρόκειτο για διεκδίκηση οφειλών, είτε για την προστασία σας από κακόβουλους πιστωτές/χρεώστες, είτε για την σύνταξη συμφωνητικών είτε για οποιοδήποτε νομικό λόγο η Emron έχει την απάντηση που ζητάτε με πρώτη προτεραιότητα την δική σας επιχείρηση. Σε συνεργασία με το οικονομικό τμήμα, το νομικό μας τμήμα χαράζει ολοκληρωμένη πορεία για την επίλυση του ζητήματος σας, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες που παρέχονται μόνο από δικηγόρους χωρίς να υπάρχει χρηματοοικονομική νύξη.

 

 Η επαναστατική τιμολογιακή μας πολιτική απαγορεύει ρητώς τις προκαταβολές και οι πληρωμές γίνονται μετά την ολοκλήρωση των λύσεων που έχουν συμφωνηθεί. Οι τιμές μας προσαρμόζονται στην οικονομική δυνατότητα της εκάστοτε επιχείρησης, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες μας προσιτές σε κάθε επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες για την τιμολογιακή μας πολιτική μπορείτε να δείτε εδώ.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2020