Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Κατάθεση του επενδυτικού σας σχεδίου

Κάθε επενδυτικό σχέδιο αναλύεται με προσοχή και στην περίπτωση που εγκριθεί, αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ξεκινώντας την διαδικασία χρηματοδότησης. 
Έχετε κάποιο επενδυτικό σχέδιο που θέλετε να χρηματοδοτηθεί; Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να μας το αποστείλετε προς αξιολόγηση

Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
email:
Θέμα:
Το επενδυτικό σας σχέδιο:

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2019