Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Επένδυση στην επιχείρηση σας

Χρειάζεστε επέκταση στην επιχείρηση σας, ή αναζητάτε ιδιωτική χρηματοδότηση; Με βασικούς άξονες την βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της επιχείρησης, η Emron αναλαμβάνει την χρηματοδότηση σας διαμέσου ιδιωτικών κεφαλαίων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2019