Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Γενικά

H Emron σε συνεργασία με επενδυτικούς ομίλους του εξωτερικού, ανεξάρτητους επενδυτές, εταιρείες και με ιδία κεφάλαια δύναται να χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο αναλύεται με προσοχή και στην περίπτωση που εγκριθεί, αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ξεκινώντας την διαδικασία χρηματοδότησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2019