Όνομα Χρήστη:
Κωδ. Πρόσβασης:
Εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια

 Ενδεικτικά εγκεκριμένα έργα

  • Εγκατάσταση παραγωγικής μονάδας δομικών υλικών στην Βουλγαρία
  • Δόμηση 40 οικισμών στο Arajoel Βουλγαρίας.
  • Αιολικό πάρκο 5 Mw στο Ρέθυμνο Κρήτης
  • Επέκταση παραγωγικής μονάδας ειδών τεχνολογίας, Intera Α.Ε.Β.Ε. στην Αττική
  • Εγκατάσταση παραγωγικής μονάδας ειδών χαλκού, Καταλουμίν Α.Ε.Β.Ε. Μάνδρα Aττικής
  • Εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου στην Καρδίτσα

Emron Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διαχείρισης Εταιρειών.
Δ/νση-Γραφεία: Παλαιολόγου 35Α, Χαλάνδρι
Τηλεφωνικό κέντρο 213-0244895 - FAX 211-4026505
Emron Designs - Copyright 2009 - 2019